Skuteczna terapia uzależnień dla kobiet

 

terapia odwykowa dla kobiet
Zdając sobie sprawę z różnic w przebiegu choroby alkoholowej u kobiet i mężczyzn, przygotowaliśmy z udziałem wybitnych specjalistów pakiet form terapii odwykowych w pełni dopasowany do potrzeb uzależnionych pań. Komfortowe wyposażenie ośrodka, a także położenie na obrzeżach Poznania w otoczeniu lasów i jezior zapewnia dogodne warunki pobytu i leczenia. Zadbaliśmy o to, aby każda nasza pacjentka mogła w ciszy i spokoju powracać do życia wolnego od alkoholu. Przygotowane przez nas terapie psychologiczne są skierowane przede wszystkim na jak najdokładniejsze zgłębienie sfery emocjonalnej przebywających u nas pań. Tworzące się w trakcie trwania terapii wzajemnie przez kobiety grupy odniesienia dają każdej z nich poczucie zrozumienia. Jest to niezwykle ważne w początkowej fazie leczenia odwykowego, kiedy trzeba pokonać poczucie winy i wstydu wywołane niepowodzeniem w roli idealnej matki czy żony. Istotne jest, aby terapia odwykowa skupiona była na odnalezieniu powodu, przez który doszło do rozwoju choroby. W przypadku kobiety niejednokrotnie są to różnego rodzaju traumy, wywołane śmiercią kogoś bliskiego, lub odejściem z domu rodzinnego ukochanego dziecka. Zdarza się także, że cześć kobiet pije regularnie ze względu na dotkliwe objawy PMS. W takich przypadkach bez wyleczenia przyczyny nie jest możliwe usunięcie skutków wywołanych uzależnieniem. Dlatego tak ważne jest, aby terapia odwykowa była opracowana stricte według potrzeb kobiet i ściśle ze specyfiką tego schorzenia. Inaczej leczenie odwykowe może być nieskuteczne, a nawet poważnie pogłębić problemy psychiczne kobiet, takie jak stany depresyjne i lękowe, często występujące w czasie trwania choroby. Poddanie uzależnionej złej terapii może skutkować wzrostem poczucia niezrozumienia i utrudnieniami w utożsamieniu się z problemem alkoholizmu. Prowadzone w naszym ośrodku terapie odwykowe gwarantują kompleksowe i profesjonalne leczenie, ułatwiające powrót do życia wolnego od nałogu.