Skuteczna terapia uzależnień dla kobiet

 

przymusowe leczenie alkoholizmu dla kobiet
Przebieg choroby alkoholowej u kobiet znacznie różni się od alkoholizmu wśród mężczyzn. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby cały proces terapeutyczny ściśle dopasować do specyfiki schorzenia, innej dla każdej z płci. Nasz ośrodek terapii uzależnień w pełni respektuje te różnice, dlatego formy leczenia zostały przygotowane przez naszych fachowców w taki sposób, aby w pełni odpowiadać na potrzeby uzależnionych kobiet. Leczenie alkoholizmu musi w takich przypadkach być skierowane przede wszystkim w stronę sfery emocjonalnej, ponieważ to tam początek ma większość zahamowań, które nie pozwalają uzależnionej przyznać się do problemu. Pominięcie specyfiki tego problemu w programach terapeutycznych może mieć katastrofalne skutki dla końcowego powodzenia terapii, ponieważ w takich przypadkach kobiety czują się niezrozumiane, mają trudności z utożsamieniem się z problemem alkoholizmu. Niejednokrotnie takie leczenie staje się przymusowe, obciążone dużym stresem i bardzo wyczerpujące dla osoby uzależnionej. Jednak wiedza o tym, jak leczyć alkoholizm, stanowi zaledwie połowę sukcesu. Równie ważne jest otoczenie, w jakim ta terapia się odbywa. Położenie ośrodka na obrzeżach Poznania sprawia, że kobiety odnajdują tutaj spokój i ciszę, tak potrzebne do odstawienia substancji uzależniających, a także zrozumienie, jakie daje grupa odniesienia, którą pacjentki tworzą dla siebie wzajemnie w czasie zajęć terapeutycznych. Dzięki temu łatwiej im jest zwalczyć poczucie wstydu, winy wynikające z niesprawdzenia się w roli żony czy matki. Przyjazne warunki, jakie zapewniamy naszym pacjentkom, sprawiają że leczenie jest już tylko przykrym przymusem, ale może stać się bodźcem do pozytywnych zmian w życiu uzależnionej. Dzięki takim prywatnym klinikom leczenia uzależnień, jak nasza, przełamuje się również niechęć ze strony partnerów uzależnionych do leczenia w ośrodkach. W tych publicznych, przewaga mężczyzn może być w ich oczach postrzegana jako zagrożenie. Nasza klinika, oferując komfortowe warunki pobytu pacjentek, może skupić się przede wszystkim na tym, jak leczyć, aby problem, jakim jest alkoholizm, pozostał jedynie wspomnieniem, a przymusowe terapie nie były więcej potrzebne.