Skuteczna terapia uzależnień dla kobiet

 

leczenie lekomanii u kobiet
Uzależnienie od leków (lekomania) charakteryzujące się przymusem stałego lub okresowego przyjmowania farmaceutyków i należy do schorzeń szczególnie niebezpiecznych dla życia i zdrowia, ponieważ w warunkach przedawkowania może doprowadzić do bardzo poważnych dolegliwości, zatrucia, a w efekcie nawet śmierci. Dlatego tak ważne jest, aby leczenie rozpocząć możliwie jak najszybciej. Aby terapia była skuteczna, konieczne jest połączenie procesu detoksykacji ze wsparciem psychologicznym, zapewnionym w naszym ośrodku dla kobiet. W przypadku lekomanii, u uzależnionego pojawiają się bardzo silne objawy abstynencyjne dlatego w naszej klinice w czasie zabiegu odtruwania i w dalszym procesie leczenia pacjentkom podawane są poza dużą ilością płynów środki farmakologiczne, które w znacznym stopniu obniżają dolegliwości. Ten całkowicie bezpieczny i przyjazny pacjentkom cykl sprawia, że opuszczając mury naszej kliniki, kobiety są w pełni wolne od toksycznych substancji, które wywołały uzależnienie. Osoba zmagająca się z objawami, jakie wywołuje lekomania, wymaga także fachowej terapii, w czasie której nauczy się na nowo postrzegania otaczającego ją świata i korzystania z jego dobrodziejstw „na trzeźwo”. Leczenie lekomanii odbywa się w komfortowych warunkach, jakie stwarza kobiecie nasz ośrodek, położony wśród kojącego krajobrazu lasów i jezior. Ofiary lekomanii bez trudu odnajdą tu wyciszenie i refleksję, potrzebne na czas leczenia do odbudowania na nowo zniszczonego przez uzależnienie życia.